Ilość wyświetleń: 1069

Projekt pn. Remont świetlicy wiejskiej w Turzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp EFR

Projekt pn. Remont świetlicy  wiejskiej w Turzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:

- podłogi i posadzki

- ścianki działowe i  kominy

- okładziny ścian wewnętrznych i sufitów

- stolarka

- roboty malarskie

- remont kominka

- instalacja wodno – kanalizacyjna

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 26.05.2014 r.

Planowana data zakończenia:  30.09.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 82 212,27 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:


Umowa przyznania pomocy nr 01996-6930-UM0343475/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 23.01.2014 r.   pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego