Ilość wyświetleń: 24

Projekt pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PRNSS

Projekt pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Projekt dotyczy montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu wykonano montaż:

a) 385 zestawów instalacji solarnych na budynkach prywatnych;

b) 5 zestawów instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej;

c) 2 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.12.2013 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2015 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2015 r.


Wartość całkowita projektu: 3 571 539,73 PLN

Dofinansowanie: 2  531 029,42 PLN


 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku z dnia 27.11.2013 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 09.09.2014 r.

Aneks Nr 2  do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 15.12.2014 r.

Aneks Nr 3 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 18.05.2015 r.

Aneks Nr 4 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 06.10.2015 r.

Aneks N r  5 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 12.05.2016 r.

Umowa Nr ZFZ.041.1.4.12.2012.2014 z dnia  01.04.2014 r. wykonawcą robót  budowlanych Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „RAPID”  Spółka z o.o.  z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego  z dnia 04.04.2014 r. z Panem Markiem Leńczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „LEMAR” Marek Leńczuk z siedzibą w Zamościu.

Umowa Nr ZFZ.041.1.4.72.2015 z dnia 09.06.2015 r. z wykonawcą robót Panem Maciejem Kańczugowskim  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski  z siedzibą w Lublinie.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego