Ilość wyświetleń: 1260

Projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PRNSS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt będzie realizowany przez Gminę Zwierzyniec w partnerstwie z Województwem Lubelskim jako liderem projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego