Cyfrowa gmina


Odsłuchaj

Powrót
baner cyfrowa gmina


W dniu 01.03.2022r. Gmina Zwierzyniec podpisała Umowę o powierzenie grantu o numerze 3547/2/2022 na realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel główny projektu: Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu i jednostek podległych gminy Zwierzyniec oraz zwiększenie cyfrowej odporności na zagrożenia Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

W ramach zadania zaplanowano zakup zestawów komputerowych – 13 szt. oraz pakietów oprogramowania biurowego – 16 szt., zakup i dostawę sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami: notebook z systemem operacyjnym – 3 szt. Ponadto doposażona zostanie serwerownia w serwery z systemem operacyjnym – 2 szt., urządzenia dyskowe NAS – 3 szt. oraz szafy rack – 2 szt.

W obszarze „cyberbezpieczeństwo” zaplanowano: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup specjalistycznego oprogramowania – oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, wdrożenie usług katalogowych, rozbudowę zabezpieczeń logicznych. Projekt uzupełnia zakup usług doradztwa technicznego.

Wartość całkowita projektu: 197 970,00 zł

Dofinansowanie: 197 970,00 zł


Zawarte umowy:

Umowa o powierzenie grantu nr 3547/2/2022 zawarta w dniu 01.03.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego