Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Odsłuchaj

Powrót
baner granty ppgr - dwoje dzieci leży i spogląda w komputer


Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel główny projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

W ramach zadania zakupiono 2 komputery stacjonarne i 3 laptopy wraz z oprogramowaniem. Wsparciem zostały objęte dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR. 

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną na terenach popegeerowskich. 

Termin realizacji rzeczowej : marzec 2022 r. – sierpień 2022 r. 

Wartość całkowita projektu: 14 849,79 zł 

Dofinansowanie: 14 280,40 zł 

Zawarte umowy: 

Umowa o powierzenie grantu nr 2545/2022 zawarta w dniu 21.03.2022r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 21.03.2022r. Gmina Zwierzyniec podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2545/2022 na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel główny projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach zadania zakupiono 2 komputery stacjonarne i 3 laptopy wraz z oprogramowaniem. Wsparciem zostały objęte dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną na terenach popegeerowskich.

Wartość całkowita projektu: 14 849,79 zł

Dofinansowanie: 14 280,40 zł

Zawarte umowy:

Umowa o powierzenie grantu nr 2545/2022 zawarta w dniu 21.03.2022r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego