Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Odsłuchaj

Powrót
baner granty ppgr - dwoje dzieci leży i spogląda w komputer

W dniu 21.03.2022r. Gmina Zwierzyniec podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2545/2022 na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel główny projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach zadania planuje się zakup 2 komputerów stacjonarnych i 3 laptopów wraz z oprogramowaniem. Wsparciem zostaną objęte dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną na terenach popegeerowskich.

Wartość całkowita projektu: 15 000,00 zł

Dofinansowanie: 15 000,00 zł

Zawarte umowy:   

Umowa o powierzenie grantu nr 2545/2022 zawarta w dniu 21.03.2022r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec.Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego