Autor: Martyna Gołębiowska

Okres programowania 2014-2020.

Ilość wyświetleń: 407

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy”


Odsłuchaj

Powrót
polski ład

W dniu 19.04.2022 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Promesę Nr 01/2021/1393/PolskiLad  na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym z jedną pompownią sieciową. Projekt obejmuje łącznie 4940 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:
1) kanały grawitacyjne PVC 200 – 3075,5 m; PE RC 200 – 229,5 m; PVC 160 – 1370 m
2) kanały tłoczne PE RC 90 – 265 m
3) pompownię sieciową Ø 1500 – 1 szt.
4) studnie rewizyjne w ilości ok. 240 szt.

Termin realizacji zadania:  do 29.11.2022 r.
Wartość zadania: 4 305 000,00 zł
Dofinansowanie: 4 089 750,00 zł
Wkład własny: 215 250,00 zł


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego