Wybory Samorządowe 2024


Informacja

INFORMACJA BURMISTRZA ZWIERZYŃCA w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w Wyborach Samorządowych 2024.

Data publikacji: 2024-03-28, 13:00

Przejdź do aktualności

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO I TRANSPORT POWROTNY

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat - bezpłatny transport do lokalu wyborczego i transport powrotny w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Data publikacji: 2024-03-21, 0:00

Przejdź do aktualności

WAŻNE! Informacja o granicach obwodów głosowania na terenie Miasta Zwierzyniec.

WAŻNE! Informacja o granicach obwodów głosowania na terenie Miasta Zwierzyniec.

Data publikacji: 2024-03-11, 0:00

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zwierzyńca podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Data publikacji: 2024-03-07, 0:00

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zwierzyńcu

Miejska Komisja Wyborcza w Zwierzyńcu wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym

Data publikacji: 2024-03-06, 0:00

Przejdź do aktualności

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego