Data publikacji: 2022-11-21, 11:27

Ilość wyświetleń: 111

Można składać wnioski na węgiel


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu rozpoczął w tym tygodniu przyjmowanie wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie. Wzór odpowiedniego formularza w wersji elektronicznej można pobrać z internetu, a w formie drukowanej w sekretariacie urzędu miejskiego, który przyjmuje wypełnione dokumenty.

Według zapotrzebowania, które zgłaszali mieszkańcy, zainteresowanych zakupem węgla jest ponad 180 gospodarstw. By móc kupić tańszy surowiec do końca tego miesiąca trzeba złożyć wniosek.

Węgiel po cenie nie wyższej niż 2000 złotych za tonę może kupić osoba, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego jedno gospodarstwo domowe będzie mogło kupić surowiec w dwóch partiach po 1,5 tony - do końca tego roku i między 1 stycznia a 30 kwietnia 2023.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu będą sprawdzać m.in. czy wnioskodawca otrzymał dodatek węglowy albo czy jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba, spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, decydujące będzie wpisanie głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Źródło: ias24.eu

Grafika: pixabay.com

Załączniki:

1. WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.docx
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2. Klauzula informacyjna preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe.docx
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego