Data publikacji: 2022-11-24, 13:17

Ilość wyświetleń: 75

Ogłoszenie


Odsłuchaj

Powrót

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu przypomina, że dnia 30 listopada 2022 r. upływa termin przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz wniosków o wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła (peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego).

Ponadto informujemy, że po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy w szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach można ubiegać się o dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. O dodatek węglowy mogą również wystąpić osoby, które nie złożyły deklaracji do CEEB jak również złożyły ją po terminie 11.08.2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zwierzyńcu w dniach i godzinach pracy ośrodka.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego