Data publikacji: 2023-02-27, 13:23

Ilość wyświetleń: 218

Zapytanie ofertowe


Odsłuchaj

Powrót


Zapytanie ofertowe - Wykonanie adaptacji toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Ogłoszenie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.
Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót.pdf
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego