Data publikacji: 2023-09-15, 0:00

Ilość wyświetleń: 337

O G Ł O S Z E N I E


Odsłuchaj

Powrót


Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż upoważnieni przez Burmistrza Zwierzyńca przedstawiciele Firmy Polska Ekologia Przetargi Sp. z o. o. z Raciborza będą przeprowadzali przeglądy instalacji fotowoltaicznych, wykonanych w ramach projektu pt.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”.
Przeglądy będą przeprowadzane od dnia 15.09.2023r. zgodnie z harmonogramem.

W przypadku wątpliwości, potwierdzenia tożsamości osób wykonujących przeglądy, można dokonać w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu pod nr tel. 84 641 37 57.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE ZWIERZYNIEC WYKONANYCH W RAMACH PROJEKTU: „ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY ZWIERZYNIEC”

Tydzień 38 (15.09 – 23.09.2023)
- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości Zwierzyniec

Tydzień 39 (25.09 – 30.09.2023)
- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości Bagno oraz Kosobudy

Tydzień 40 (02.10 – 07.10.2023)
- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości Obrocz

Tydzień 41 (09.10 – 14.10.2023)
- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości Sochy, Guciów,  Topólcza oraz Turzyniec

Tydzień 42 (16.10 – 18.10.2023)
- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości Wywłoczka i Żurawnica.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH MOŻE ULEC ZMIANIE.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego