Data publikacji: 2023-09-19, 0:00

Ilość wyświetleń: 394

Projekt programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.


Odsłuchaj

Powrót

„Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.”


            Burmistrz Zwierzyńca przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

            Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Ogłoszenia/2023, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.zwierzyniec.info.pl, zakładka Organizacje pozarządowe, oraz w wersji drukowanej udostępniony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.

            Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 25 września 2023 r. do dnia 09 października 2023 r.

            Ewentualne uwagi oraz opinie dotyczące ww. programu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@zwierzyniec.info.pl.

            Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia
i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Załączniki:

1. Projekt pożytek na 2024.pdf
Projekt programu współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego