Data publikacji: 2023-09-19, 12:59

Ilość wyświetleń: 266

Plebiscyt!!! Rolnik Roku 2023.


Odsłuchaj

Powrót

Dziennik Wschodni, największa gazeta codzienna i portal informacyjny w województwie lubelskim, przygotowuje plebiscyt Rolnik Roku 2023.

Naszym nadrzędnym celem jest współpraca z lokalnymi społecznościami i samorządami, scalanie ich inicjatyw, propagowanie najlepszych wzorców, promowanie przedsiębiorczości, zaangażowania społecznego, patriotyzmu lokalnego, pracowitości, wiedzy, fachowości, umiejętności współdziałania na różnych poziomach społecznych.

Plebiscyt ma na celu promocję rolników z naszego regionu, którzy mogą być wzorem dla innych, dbają o najwyższe standardy w produkcji rolnej i zwierzęcej, umiejętnie korzystają z dotacji unijnych, wprowadzają nowoczesne uprawy i hodowle, a swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi rolnikami.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni pięciu kategoriach:
• Rolnik Roku
• Hodowca Roku
• Sadownik Roku
• Agroturystyka Roku
• Koło Gospodyń Wiejskich


Wyboru laureatów dokona specjalnie do tego celu powołana Kapituła.

Jesteśmy na etapie zbierania zgłoszeń. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie osób, gospodarstw, kół gospodyń do naszego plebiscytu oraz rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnych Kandydatów do miana tego najlepszego.

Państwa propozycje proszę kierować na adres: konrad.soltys@dziennikwschodni.pl


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego