Data publikacji: 2024-06-07, 0:00

Ilość wyświetleń: 822

Informacja o granicach obwodów głosowania na terenie Miasta Zwierzyniec.


Odsłuchaj

Powrót

INFORMACJA WYBORCZA

INFORMUJEMY, ŻE SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA ZWIERZYNIEC POZOSTAJĄ TAKIE SAME, JAK W OSTATNICH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.


Podział gminy Zwierzyniec na stałe obwody głosowania na terenie miasta Zwierzyniec wygląda następująco:

1. Obwód głosowania Nr I z siedzibą w Technikum w Zwierzyńcu, ul. Browarna 1, obejmuje swoim zasięgiem wyborców wpisanych do Centralnego Rejestru Wyborców pod adresem zamieszkania na ulicach: Browarna, Dubickiego, Gramowskiego, Jasna, Ordynacji Zamojskiej, Parkowa, Plażowa, Podpułkownika Prusa, Szczepankiewicza, Szkolna, Wachniewskiej.

2. Obwód głosowania Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, wejście od ulicy Armii Krajowejobejmuje swoim zasięgiem wyborców wpisanych do Centralnego Rejestru Wyborców pod adresem zamieszkania na ulicach: I Maja, 2 Lutego, Armii Krajowej, Badowskiego, Derlatki, Jóźwiakowskiego, Leśna, Monopolowa, Nadrzeczna, Odrodzenia, Partyzantów, Skwerkowa, Torowa, Wąska.

3. Obwód głosowania Nr 1O z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu, ul . Partyzantów 3, wejście od ulicy Partyzantów, obejmuje swoim zasięgiem wyborców wpisanych do Centralnego Rejestru Wyborców pod adresem zamieszkania na ulicach: Batalionów Chłopskich, Biały Słup, Chodorowskiego, Kolejowa, mjr. T. Kuncewicza, Rudka, Zamojska, Bagno od numeru 69 do końca.

4. Obwód głosowania Nr 11 z siedzibą w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2 obejmuje swoim zasięgiem wyborców wpisanych do Centralnego Rejestru Wyborców pod adresem zamieszkania na ulicach: Biłgorajska, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dolna, Folwarczna, Hłaski, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Kochanowskiego, Lipowa, Miodowa, Polna, Rózin, Słowackiego, Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Zaułek, Zdrowotna, Źródlana.

Załączniki:

1. Informacja o granicach obwodów głosowania na terenie Miasta Zwierzyniec.pdf
Informacja o granicach obwodów głosowania na terenie Miasta Zwierzyniec
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego