Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2020-10-22, 0:00

Ilość wyświetleń: 42

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

„Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.”

Urząd Miejski w Zwierzyńcu przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Ogłoszenia/2020, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.zwierzyniec.info.pl, zakładka Organizacje pozarządowe, Aktualności, oraz w wersji drukowanej na tablicy ogłoszeń Urządu Miejskiego w Zwierzyńcu ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 22 września 2020 r. do dnia 06 października 2020 r. Ewentualne uwagi oraz opinie dotyczące ww. programu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@zwierzyniec.info.pl

Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu. Kliknij tutaj.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego