Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-05-31, 8:43

Ilość wyświetleń: 75

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Informuję, że na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 01.05.2021 r. dla pracowników:

  • Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
  • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu


    Burmistrz Zwierzyńca
    Urszula Anna Kolman

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego