Data publikacji: 2021-07-12, 0:00

Ilość wyświetleń: 216

Posterunek Policji w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót

        Tutejsza jednostka policji mając na uwadze sygnały od mieszkańców miejscowości Zwierzyniec oraz osób korzystających z wypoczynku letniego, które dotyczą zakłócania porządku publicznego i zaśmiecania terenów zielonych przez młodzież w rejonie parku usytuowanego przy zbiegu ulic tj. Szkolna - Ordynacji Zamojskiej - Browarna Wachniewskiej informuje, że zostały podjęte działania priorytetowe ukierunkowane na zwiększeniu świadomości mieszkańców w szczególności uwrażliwienia pod kątem stosownego zachowywania się w miejscach publicznych oraz poszanowania terenów zielonych.
        Przypomnieć należy, że postępowanie w postaci zakłócania porządku w miejscu publicznym (ogólnodostępnym dla społeczeństwa) wiąże się z naruszaniem art. 51 § 1,2 kodeksu wykroczeń, natomiast zaśmiecanie terenów zielonych z naruszaniem zasad, art. 145 kodeksu wykroczeń.
        W obu przypadkach naruszanie obowiązujących zasad związane jest z wdrożeniem postępowania mandatowego bądź sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zamościu.
        Działania priorytetowe ukierunkowane są na spowodowanie zmniejszenia ilości popełnianych wykroczeń w zagrożonym rejonie.
        Jesteśmy głęboko przekonani, że zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące powyższego zagadnienia przełoży się bezpośrednio na poprawę zachowań osób przebywających na terenie parku miejskiego oraz w jego rejonie a co za tym idzie na zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń.Kierownik  Posterunku Policji w Zwierzyńcu

st. asp. Grzegorz Małek


                                                                                                                                                                                                                                      

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego