Data publikacji: 2021-07-15, 11:49

Ilość wyświetleń: 150

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu


Odsłuchaj

Powrót
baner UM

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów własności prywatnej położonych na terenie Gminy Zwierzyniec
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla 12 obrębów ewidencyjnych Gminy  Zwierzyniec:
1.    Bagno
2.    Guciów
3.    Kosobudy
4.    Kosobudy Bór
5.    Obrocz
6.    Rudka
7.    Sochy
8.    Topólcza
9.    Turzyniec
10.    Wywłoczka
11.    Zwierzyniec
12.    Żurawnica

na okres 60 dni tj. od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 13 września 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy.
Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę TAXUS ul. Modrzewiowa 23, 21-003 Jakubowice Konińskie, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego