Data publikacji: 2021-07-22, 15:02

Ilość wyświetleń: 79

Zgłaszanie propozycji projektów do Strategii rozwoju ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021-2030


Odsłuchaj

Powrót

      Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, np. instytucje publiczne mogą zgłaszać do 27.07.2021 r. propozycje projektów do Strategii  rozwoju ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021-2030.


Strategia będzie opracowywana wspólnie dla czterech gmin: Gminy Józefów, Gminy Krasnobród, Gminy Susiec i Gminy Zwierzyniec.


      Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje propozycje projektów, które należy uwzględnić w strategii. Strategia będzie dokumentem pozwalającym na planowanie działań oraz pozyskiwanie na ich realizację środków zewnętrznych.


Projekty należy zgłaszać na załączonym formularzu podając m.in.: nazwę projektu, krótki opis,  planowaną wartość projektu oraz uzasadnienie dlaczego projekt powinien znaleźć się w strategii.
Wypełnione komputerowo lub odręcznie (czytelnie) propozycje projektów  można składać od 22.07.2021 r. do 27.07.2021 r.


w następującej formie:
- papierowej przesłanej na adres Gmina Zwierzyniec, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu,
- elektronicznej na adres zwierzyniec@zwierzyniec.info.pl.


Każdy składany formularz powinien zostać podpisany czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa, instytucja publiczna itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.
 
Formularze przedsięwzięć stanowią propozycje działań, które będą jeszcze weryfikowane przez zespół opracowujący strategię, przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu w odpowiedzi na problemy występujące na danym obszarze oraz możliwości finansowania. W związku z tym może wystąpić konieczność kontaktu z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian.


Wpisanie projektu do strategii nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania.


Dodatkowe informacje: tel. 84 6872011 wew. 37 lub e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.info.pl.


Załączniki:

1. formularz zgłoszenia propozycji projektu.docx
Formularz zgłoszenia propozycji projektu
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego