Data publikacji: 2021-09-14, 7:57

Ilość wyświetleń: 149

Informacja ZGK


Odsłuchaj

Powrót

KOMUNIKAT w sprawie konsekwencji wobec osób mających zaległości w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu informuje, że osoby, które nie regulują należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, muszą liczyć się z konsekwencjami polegającymi na odcięciu świadczenia ww. usług.

Informujemy, że w najbliższym czasie rozpocznie się windykacja należności poprzez wyłączenie dostaw wody i odcięcie możliwości odprowadzania ścieków osobom, które zalegają z uiszczaniem opłat.

Po wyłączeniu dostawy wody i zaprzestaniu odbioru ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej udostępni zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu, ul. Dębowa 16, 22-470 Zwierzyniec, w godz. 6.00-22.00 w dni robocze i w godz. 7.00-19.00 w soboty, niedziele i święta.

Sprawy związane z zadłużeniem w opłatach za wodę i ścieki można załatwiać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu ul. Rynek 1, tel 84 68-72-178 w godz. 7.00-15.00 w dni robocze.

Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity. Dz.U. z 17 listopada 2020r. poz. 2028).

Załączniki:

1. Komunikat_ZGK.pdf
KOMUNIKAT w sprawie konsekwencji wobec osób mających zaległości w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków.
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego