Data publikacji: 2021-09-16, 0:00

Ilość wyświetleń: 150

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

„Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.”

Burmistrz Zwierzyńca przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Ogłoszenia/2021; na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.zwierzyniec.info.pl, zakładka Organizacje pozarządowe oraz w wersji drukowanej udostępniony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24 września 2021 r. do dnia 07 października 2021 r. Ewentualne uwagi oraz opinie dotyczące ww. programu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@zwierzyniec.info.pl.
Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.
Projekt Programu współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Załączniki:

1. Ogloszenie.pdf
Ogłoszenie - Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego