Data publikacji: 2021-11-17, 0:00

Ilość wyświetleń: 134

Badanie kontrolne


Odsłuchaj

Powrót

Badanie kontrolne
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021


Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

  • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
  • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
  • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
  • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

    Więcej informacji spis.gov.pl


Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego