Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2020-10-14, 0:00

Ilość wyświetleń: 17

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:156


Odsłuchaj

Powrót

Data i godzina wydania: 14.10.2020 - godz. 12:00

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:156

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 14.10.2020 do godz. 13:00 dnia 16.10.2020

Obszar: Wisła od ujścia Wisłoki po Zawichost (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych na Wiśle spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, odcinkami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w profilu Zawichost poziom wody zbliży się do wartości stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska

Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
IMGW-PIB | 01-673 Warszawa, Podleśna 61

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego