Ilość wyświetleń: 979

Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno


Odsłuchaj

Powrót
polski ład

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR.
W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi długości 0,654 km o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz budowę na całej długości drogi przylegającej do jezdni jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej również z nawierzchni bitumicznej. Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej oraz  pobocza, zjazdy indywidualne do działek i  powierzchniowe odwodnienie do przydrożnych rowów, które w ramach zadania zostały odtworzone.
Realizacja zadania pozwoliła na uporządkowanie ruchu na drodze, w tym odseparowanie pieszych i rowerzystów poza teren jezdni, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania pozwoli na m.in. uporządkowanie ruchu na drodze, poprawi komfort jazdy oraz dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Zadanie zostało zakończone: 25.09.2023 r.
Wartość robót budowlanych: 3 169 342,45 zł
Dofinansowanie: 1 990 000,00 zł
Wkład własny: 1 179 342,45 złGaleria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego