Ilość wyświetleń: 6049

Fundusze Europejskie


Odsłuchaj

Powrót

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 22 250 01 30
e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 - 18:00 i wtorek - piątek 8:00 - 16:00.
tel. 22 626 06 32, 22 626 06 33, 22 378 31 77
faks: 22 201 97 25
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 441 68 64, tel/faks 81 441 68 65
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Chełmie
ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm, tel. 82 56 51 921, tel. 82 56 30 208
e-mail: chelm@feu.lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość, tel. 84 63 80 267,
e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 34 35 844, faks 83 34 22 882
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 738, faks 081 44 16 740
e-mail: drpo@lubelskie.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 575, faks 081 44 16 576
e-mail: defrr@lubelskie.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, tel. 081 44 16 843, faks 081 44 16 853
e-mail: efs@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel. 081 46 23 831, faks 081 46 23 840
e-mail: lawp@lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin,
tel. 081 463 53 63
e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Biuro Certyfikacji
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin
tel. 081 441 65 82, fax. 81 441 65 79e-mail: certyfikacja@lubelskie.pl

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin
tel. 081 478 13 31, fax. 81 478 13 32
e-mail: rzecznikrpo@lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
tel. (22) 623-13-66, 623-14-76, 623-14-19, faks (22) 623-20-51

Instytucja Płatnicza:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Elizówka 65 A-B, 21-003 Ciecierzyn
tel. 081 756 88 20

Instytucja Wdrażająca
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
telefon 81 441 68 81, faks 81 441 68 82, e-mail: rolnictwo@lubelskie.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze”
Adres siedziby: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość,
Adres biura: ul. Partyzantów 3/218,22-400 Zamość
tel. 84 639 29 66 lub 510 203 858
e-mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego