Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-01-08, 8:10

Ilość wyświetleń: 503

System gospodarki odpadami


Odsłuchaj

Powrót

Urząd  Miejski w Zwierzyńcu informuje mieszkańców Gminy Zwierzyniec, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu nr IX/65/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. począwszy od 1 sierpnia 2019 r. stawka za  gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:


15,00 zł – za odpady zbierane selektywnie
-od osobyTermin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji w związku z tą zmianą.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI [Do pobrania]


Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2020/2021:Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego