Ilość wyświetleń: 653

Budowa dróg gminnych nr 116626L (ul. Nadrzeczna), nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) i nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
r

Gmina Zwierzyniec zrealizowała projekt pn.: „Budowa dróg gminnych nr 116626L (ul. Nadrzeczna), nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) i nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja polegała na budowie ciągu trzech dróg w Zwierzyńcu o łącznej długości 649 m, w tym: drogi gminnej nr 116626L (ul. Nadrzeczna) o długości 297 m i  szerokości 5 m, drogi gminnej nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) o długości 218 m i szerokości 5 m oraz drogi gminnej nr 116650 (ul. Derlatki) o długości 134 m i szerokości 5 m. Drogi zostały wykonane  z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm.  Przy drogach zlokalizowane zostały chodniki o szerokości 2 m z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm oraz pobocza gruntowe ulepszone o szerokości 0,75 m. Chodniki przecinają się z indywidualnymi zjazdami do posesji, które wykonane zostały tak jak i jezdnie z kostki brukowej o grubości 8 cm. Zakres zadania obejmował również budowę kanału  technologicznego przy w/w drogach i włączenie drogi gminnej nr 116626L (ul. Nadrzeczna) do drogi powiatowej nr  2951L oraz włączenie drogi gminnej nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) do drogi gminnej nr  110804L ( ul. Kolejowa). Realizacja przedmiotowego zadania w znaczny sposób podniosła standard dróg,  przyczyniła się do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych  oraz pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców.


Dofinansowanie: 781 050,00 zł
Wartość zadania: 1 562 100,00 zł
Termin realizacji: czerwiec 2023 r. – październik 2023 r.

Zawarte umowy:
Umowa Nr 425 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 28.03.2023 r.
Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 14.06.2023 r.
Aneks Nr 2 do w/w umowy z dnia 10.08.2023 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego