Ilość wyświetleń: 1764

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji


Odsłuchaj

Powrót
Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - willa murowana

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - willa murowana

Wzniesiona na planie prostokąta, na wysokim podmurowaniu, elewacje dłuższe pięcioosiowe, boczne trzyosiowe. Układ wnętrza dwutraktowy z dwiema klatkami schodowymi wielodzielny. Budynek oszalowany z zewnątrz deskami ze snycerką , z kond. podpiwn. z mieszk. poddaszem , z zachowanym wystrojem arch wewnątrz ( gzymsy, kominki) , wzniesiona w latach 1889-90 - obecnie siedziba RPN. Nr w rejestrze zabytków : Z A/172.

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - willa murowana

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - wozownia murowany z kamienia

Parterowy, przekryty dachem dwuspadowym z lukarnami, z końca XIX w. Nr w rejestrze zabytków Z A/172.

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - wozownia murowany z kamienia

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - budynek studni

Drewniany z końca XIX w. Nr w rejestrze zabytków Z A/172.

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - budynek studni

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - mapa

- usytuowany na skarpie obok browaru z reprezentacyjnym bocznym podjazdem. Pierwotnie w skład zespołu wchodziły: pałac, domek stróża, stajnia, wozownia, kurnik, studnia, zegar słoneczny, urządzenia gimnastyczne, otoczenie z drzewostanem, z końca XIX w. Nr w rejestrze zabytków Z A/172.

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - mapa

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego