Ilość wyświetleń: 1169

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach realizowała zadanie pt. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W/w projekt zawierał następujący zakres prac:
1.         Elewacja
•          Docieplenie zewnętrzne budynku
2.         Pomieszczenie przeznaczone na siłownię:
•          Malowanie pomieszczenia
•          Wykonanie wentylacji
•          Wymiana opraw oświetleniowych
•          Położenie wykładziny dywanowej
•          Montaż ogrzewania
3.         Sala Główna:
•          Malowanie pomieszczenia
•          Montaż ogrzewania
Termin realizacji: 01.09.2017 r. – 31.03.2018 r.
Wartość zadania: 48 406,92 zł
Dofinansowanie:  43 566,00 zł
Środki własne:   4 840,92 zł
Podpisane Umowy:
Umowa o powierzenie grantu Nr 5/2017/G w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zawarta w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Zamościu pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sochach.
Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu Nr 5/2017/G zawarty w dniu 30.11.2017r. w Zamościu.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego