Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2020-12-21, 12:29

Ilość wyświetleń: 968

Informacja dotycząca budowy światłowodu


Odsłuchaj

Powrót

W związku z licznymi pytaniami Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, że beneficjentem/inwestorem budowanej obecnie na terenie gminy Zwierzyniec sieci światłowodowej jest FIBEE I SP. Z O.O. (Infolinia +48 22 247 77 01)
Instytucją, której zadaniem jest obsługa środków z UE przeznaczonych m. in. na realizację powyższego zadania jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (e-mail: cppc@cppc.gov.pl; Infolinia: 22 315 23 40).
Pod adresem capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet oraz getfibre.pl można sprawdzić punkty adresowe, w których planowana jest budowa przyłącza sieci światłowodowej.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa utworzyła także  dedykowany adres e-mail bialaplama@cppc.gov.pl służący do zgłaszania białych plam tj. adresów, które nie zostały uwzględnione/zostały pominięte w aktualnie prowadzonej inwestycji.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego