Ilość wyświetleń: 247

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”


Załączniki:

1. Obwieszczenie Burmistrza Zwierzyńca.pdf
Obwieszczenie Burmistrza Zwierzyńca
2. Uzasadnienie do Obwieszczenia.pdf
Uzasadnienie do Obwieszczenia
3. Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.pdf
Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
4. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.pdf
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
5. Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku.pdf
Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego