Okres programowania 2007-2013


Projekt pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”

Przejdź do artykułu

Projekt pt.” Przebudowa drogi gminnej Nr 110777 L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951 L do granicy miasta”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250 L Topornica – Stacja kol. Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz”

Przejdź do artykułu

Projekt pt: "Współpracujemy profesjonalnie!"

Przejdź do artykułu

Projekt pt. Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Projekt pt. Wyposażenie stadionu sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu w zaplecze sanitarno – szatniowe

Przejdź do artykułu

Projekt pn. Remont świetlicy wiejskiej w Turzyńcu

Przejdź do artykułu

Projekt pn. Wykonanie pomostu pływającego na zbiorniku wodnym „Rudka” w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Pięć zalewów - morze atrakcji”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Pięć zalewów - morze atrakcji”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Po co w domu spędzać czas gdy przedszkole blisko nas”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Wieprz i kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Turzyniec i Wywłoczka”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap I”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. ”Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zwierzyniec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz wraz z przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanit

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Pięć zalewów - morze atrakcji”

Przejdź do artykułu

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego