Ilość wyświetleń: 5554

„Współpracujemy profesjonalnie!”


Odsłuchaj

Powrót

Informacje o projekcie

Projekt pt: "Współpracujemy profesjonalnie!" jest realizowany w okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Lubyczy Królewskiej oraz Zwierzyńcu.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 - 30.06.15

W projekcie została zaplanowana rekrutacja 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 20 osób muszą stanowić przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych (po 5 osób na gminę) oraz 20 osób to przedstawiciele Urzędów Gmin objętych projektem (po 5 osób na gminę).

Realizacja projektu obejmie następujące zadania:

  • Wdrożenie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy i upowszechnienie jej wyników;
  • Opracowanie i wdrożenie standardów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych;
  • Upowszechnianie standardów współpracy;
  • Monitoring i ewaluację – monitoring i ocenę procesu wdrażania standardów oraz zarządzanie projektem;

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.01.2014 r.

Data zakończenia: 30.06.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 763 408,80 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 93 120,00 PLN

Dofinansowanie: 100%

Zawarte umowy:

Umowa nr UDA-POKL.05.04.02-00-G40/13-00 z dnia 06.02.2014r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kontakt

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Ul. Rynek 1 

22-470 Zwierzyniec 

Polska 

tel. 84 687-20-11, 84 687-20-37

fax 84 687-20-11 

http://www.zwierzyniec.info.pl 

Paweł Krzyszczak Specjalista ds. upowszechniania:

e-mail: pkrzyszczak@zwierzyniec.info.pl; tel. 84 687-20-11 wew.36 

Agnieszka Wojnarska – koordynator, 

e-mail: fundacja-fao@tlen.pl; tel. 81 532 25 52

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego