Ilość wyświetleń: 2095

Fundusze Europejskie


Odsłuchaj

Powrót

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 864, tel/faks 81 44 16 865

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie

ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel/faks 82 56 30 208

e-mail: chelm@feu.lubelskie.pl

bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, tel. 84 63 80 267, faks 84 63 96 134

e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 34 35 844, faks 83 34 22 882

e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Punkt informacyjny w Puławach

ul. Centralna 9, 24-100 Puławy

tel. 81 88 66 126, faks 81 88 66 127

e-mail: pulawy@feu.lubelskie.pl

bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.feu.lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca RPO WL:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b,

20-151 Lublin, tel. 081 44 16 738, faks 081 44 16 740

Instytucja Pośrednicząca II stopnia

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin, tel. 081 46 23 831, faks 081 46 23 840

Instytucja Zarządzająca PO KL:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym,

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

tel. (22) 501-50-04, faks (22) 501-50-31

Instytucja Pośrednicząca:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Czechowska 19 pok. nr 1, 20-072 Lublin, tel. (081) 441-68-43, faks (081) 441-68-53

Instytucje Wdrażające:

 • Regionalny Ośrodek EFS w Białej Podlaskiej prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny,
  ul. Brzeska 41 p. 242,
  tel. 083 343 77 63
 • Regionalny Ośrodek EFS w Chełmie prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA,
  ul. Wojsławicka 7,
  tel. 082 565 86 09
 • Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny,
  ul. Partyzantów 3 p. 27,
  tel. 084 627 11 81
 • Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie prowadzony przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy,
  Al. Racławickie 22,
  tel. (81) 533 12 17
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
  ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin,
  tel. 081 46 35 300

Instytucja Zarządzająca PROW:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,

tel. (22) 623-13-66, 623-14-76, 623-14-19, faks (22) 623-20-51

Instytucja Płatnicza:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Elizówka 65 A-B, 21-003 Ciecierzyn

tel. 081 756 88 20

Instytucja Wdrażająca:

Departament Koordynacji Projektów Europejskich,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

ul. Stefczyka, 20-151 Lublin

tel. 81 44 16 881

Instytucja Zarządzająca EWT:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej,

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

tel. 022 501 51 05, faks 022 501 51 56

Regionalny Punkt Kontaktowy:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Współpraca transgraniczna - tel. 081 44 16 870

Współpraca ponadnarodowa - tel. 081 44 16 869

Współpraca międzyregionalna - tel. 081 44 16 869

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego