Ilość wyświetleń: 1142

Projekt pt. ”Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zwierzyniec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz wraz z przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanit


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PROW

2. Projekt pt. ”Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zwierzyniec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz wraz z przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu w ulicy Partyzantów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu wykonana została budowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w położonych na obszarze Gminy Zwierzyniec miejscowościach Zwierzyniec (ul. Partyzantów)  i Obrocz oraz na odcinku łączącym obie w/w miejscowości, a w szczególności:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz o długości PVC ø 200 – 4 160,40 mb i PVC ø 160  –  821,20 mb oraz PE 65 – 151 mb i PE 90 – 229 mb wraz z trzema przepompowniami ścieków;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Obrocz – Zwierzyniec o długości PE 63 – 1 517 mb;

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ulica Partyzantów o długości PVC ø 200 – 543,50 mb, PVC ø 160 – 431,50 mb i PE 50 – 419 mb.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 15.12.2009 r.

Data zakończenia: 29.09.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 1 843 606,19 PLN

Dofinansowanie: 1 135 960,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00157-6921-UM0300045/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 15.12.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00157-6921-UM0300045/09 z dnia 15.12.2009 r., zawarty w Lublinie w dniu 16.02.2010 r.

Aneks Nr  2 do umowy Nr 00157-6921-UM0300045/09 z dnia 15.12.2009 r., zawarty w Lublinie w dniu 05.08.2010 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego