Ilość wyświetleń: 1112

Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap I”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PROW

3. Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu dokonano rewitalizacji Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu polegającej na wykonaniu:

-  alejek spacerowych;

- altanek;

- zadaszenia nad pomnikiem upamiętniającym zwalczanie szarańczy;

-  amfiteatru;

-  małej architektury, tj. ławek i koszy na śmieci (20 sztuk);

- oświetlenia (12 sztuk).

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 21.07.2010 r.

Data zakończenia: 28.12.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 529 219,46 PLN

Dofinansowanie: 325 339,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00043-6930-UM0330071/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 21.07.2010 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00043-6930-UM0330071/10 z dnia 21.07.2010 r., zawarty w Lublinie w dniu 04.11.2010 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego