Ilość wyświetleń: 967

Projekt pt. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PRNSS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Projekt pt. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego” (projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Komarów Osada, Gminą Krasnobród, Gminą Łabunie – Liderem Projektu, Gminą Radecznica, Gminą Sitno, Gminą Stary Zamość i Gminą Szczebrzeszyn) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny sprzęt komputerowy, wdrożone oprogramowanie umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów, jak również zmodernizowana została strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 09.06.2010 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 15.11.2011 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.12.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 3 076 506,25 PLN

Dofinansowanie: 2 615 030,31 PLN

Wkład Gminy Zwierzyniec: 42 942,05 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 09.06.2010 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 17.09.2010 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 13.04.2011 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 19.09.2011 r.

 

Aneks nr  4 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 13.12.2011 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego