Ilość wyświetleń: 1278

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250 L Topornica – Stacja kol. Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz”


Odsłuchaj

Powrót

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250 L Topornica – Stacja kol. Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz”  w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach projektu przebudowana została droga powiatowa  Nr 3250 L na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz o długości 6 412 mb.

Data rozpoczęcia:  20.08.2015 r.

Data zakończenia:  28.10.2015 r.  

Wartość całkowita projektu: 2 880 906,52 zł

Dotacja z budżetu państwa:  1 440 453,00 zł

Udział Partnerów  (Powiat Zamojski):  720 226,63 zł

Zawarte umowy:

Umowa Nr 742 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2015 roku na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zawarta w dniu 10.08.2015 r.  z Wojewodą Lubelskim.

Aneks Nr   do umowy z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2015 roku na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zawarty w dniu 12.10.2015 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego