Data publikacji: 2023-02-02, 10:20

Ilość wyświetleń: 71

Program eko-PROFIT - REcykling się opłaca


Odsłuchaj

Powrót

Program eko-PROFIT - REcykling się opłaca

W ramach programu eko-PROFIT - REcycling to się opłaca każdy uczestnik, który wyrazi zainteresowanie przystąpieniem do Programu (lista grup poniżej) bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją statutową działalność (każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). Projekt nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi po stronie Gminy ani uczestników.

Dodatkowo, na Państwa życzenie możemy przygotowywać zestawienia zawierające masy zużytego sprzętu oraz baterii/akumulatorów zebranych na terenie Państwa Gminy w ramach programu eko-PROFIT, którą Gmina może zaliczyć na poczet poziomów odzysku i recyklingu.

Lista grup, które mogą przyłączyć się do programu:

ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)

ekoREmiza (Ochotnicze Straż Pożarna)

ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)

ekoLokator (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe)

ekoKlub (Kluby Sportowe)

ekoStowarzyszenie (Stowarzyszenia)

ekoFirma (Przedsiębiorstwa, Instytucje)

ekoHufiec (Harcerze i Skauci)

Strona internetowa programu (eko-profit.pl, +48 693 340 425, eko-profit@remondis.pl)

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego