Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-06-02, 10:02

Ilość wyświetleń: 80

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?


Odsłuchaj

Powrót
Grafika przedstawiająca zamyślonego dorosłego mężczyznę ze słucjawką telefoniczną oraz tekst sprawdź tożsamość rachmistrza

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, Gówny Urząd Statystyczny informuje, w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:


  • Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl
  • Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
  • W Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu (Gminnym Biurze Spisowym) osobiście, bądź pod numerem telefonu 84 687 20 11.


Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego