Data publikacji: 2021-07-19, 0:00

Ilość wyświetleń: 142

PGE - PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Odsłuchaj

Powrót

PGE - ZAWIADOMIENIE
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


CZAS ROZPOCZĘCIA:  24.07.2021 godz.07.30 i od godz.17.00
CZAS ZAKOŃCZENIA:  24.07.2021 godz. 08.30 do godz.18.00

MIEJSCE:  Stacja 15/04kV Zwierzyniec Wodociąg

DODATKOWE INFORMACJE:  Zwierzyniec, ul. Rudka, Partyzantów


Przyczyną przerw w dostawie energii elektrycznej są prace modernizacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych. Ze względu na czynniki zewnętrzne, czas wyłączenia może ulec zmianie.


INFORMACJE O WYŁĄCZENIACH:  991 lub (41) 241 -44-11

WWW.PGEDYSTRYBUCJA.PL


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego