Data publikacji: 2021-11-12, 11:09

Ilość wyświetleń: 270

Nowy, Honorowy Obywatel Miasta


Odsłuchaj

Powrót

Jacek Szuty dołączył do grona Honorowych Obywateli Miasta Zwierzyniec. Rada miejska przyznała ten tytuł na sesji w poniedziałek 8 listopada "Jako wyraz uznania za wieloletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz inicjowanie przedsięwzięć promujących Zwierzyniec w kraju i za granicą".

Jacek Szuty jest związany ze Zwierzyńcem od dzieciństwa. Tutaj ukończył szkołę podstawową i średnią, którą było Technikum Przemysłu Drzewnego. Wrócił do tej placówki w 1978 roku, już jako nauczyciel, po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W zwierzynieckim technikum Jacek Szuty pracuje do dzisiaj, kształcąc kolejnych uczniów, nie tylko jako nauczyciel matematyki, ale również wychowawca. Jest także autorem podręczników do nauczania matematyki i poradników dla wychowawców. Przez 9 lat był też nauczycielem Szkoły Europejskiej w Brukseli i zainicjował współpracę między tą placówką a szkołą w Zwierzyńcu. Efektem tej współpracy była m.in. wymiana młodzieży i wizyty studyjne nauczycieli.

Jacek Szuty jest również autorem eksperymentu pedagogicznego "Matematyka z kalkulatorem graficznym", a za swoją pracę został odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Jest profesorem oświaty, laureatem konkursu na tytuł "Najlepszego wychowawcy", a także współtwórcą i współorganizatorem Roztoczańskiej Szkoły Dydaktyki Matematyki, działającej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

O to by Jacek Szuty został wyróżniony tytułem "honorowego obywatela" wnioskował przewodniczący komisji oświaty Rady Miejskiej w Zwierzyńcu Adam Bartnik, a jego propozycję poparli wszyscy radni. Podczas listopadowej sesji tytuł wręczyli burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman i przewodniczący rady miejskiej Wiesław Droździel.

To jedenaste takie wyróżnienie, przyznawane przez miejscowy samorząd, od 2003 roku. Pierwszym "Honorowym Obywatelem Miasta Zwierzyniec" był Istvan Kovacs. Potem tytuł ten był przyznawany: w 2007 roku - Piotrowi Kotowskiemu, Zdzisławowi Kotule i Bolesławowi Stecowi; w 2008 - Władysławowi Sitkowskiemu i Bogusławowi Wróblewskiemu; w 2010 - Janowi Zdzisławowi Lotzowi; w 2011 - Alfredowi Hałasie; w 2015 - Wojciechowi Białasiewiczowi i w 2018 - Joachimowi Wojtali.

Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego