Ilość wyświetleń: 557

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec


Odsłuchaj

Powrót
tabli

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/5962/PolskiLad.

W ramach zadania zostały zrealizowane roboty budowlane oraz dostawy.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie następujących obiektów technologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków:

1. Wiata na osad i granulat wraz z pomieszczeniem odwadniania i granulacji osadu;

2. Silos na wapno wraz z fundamentem;

3. Budynek wielofunkcyjny wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej; stabilizacji osadu nr 1.

Termin realizacji robót budowalnych: kwiecień 2023 r. - listopad 2023 r. 

Wartość robót budowanych: 3 166 633,83 zł 

Dofinansowanie: 2 895 289,21 zł 

Wkład własny: 271 344,62 zł 

Zakres dostaw obejmował zakup następującego sprzętu: 

1. Ciągnik rolniczy, 

2. Przyczepa do transportu skratek i osadów na terenie oczyszczalni, 

3. Przyczepa do transportu osadu. 

Termin realizacji zadania do: kwiecień 2023 r. - sierpień 2023 r. 

Wartość dostaw: 469 983,00 zł 

Dofinansowanie: 429 710,79 zł 

Wkład własny: 40 272,21 zł 

Łączna wartość zadania: 3 636 616,83 zł 

Dofinansowanie: 3 325 000,00 zł 

Wkład własny: 311 616,83 zł 

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki osadowej oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28.03.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Promesę Nr Edycja2/2021/5962/PolskiLad na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych oraz dostaw.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących obiektów technologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków:

1. Wiata na osad i granulat wraz z pomieszczeniem odwadniania i granulacji osadu

2. Silos na wapno wraz z fundamentem

3. Budynek wielofunkcyjny wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 1

Termin wykonania robót budowalnych do: 07.11.2023 r.

Wartość robót budowanych: 3 166 633,83 zł

Dofinansowanie: 2 895 289,21 zł

Wkład własny: 271 344,62 zł

Zakres dostaw obejmuje zakup następującego sprzętu:

1) ciągnik rolniczy,

2) przyczepę do transportu skratek i osadów na terenie oczyszczalni,

3) przyczepę do transportu osadu.

Termin realizacji zadania do: 07.09.2023 r.

Wartość dostaw: 469 983,00 zł

Dofinansowanie: 429 710,79 zł

Wkład własny: 40 272,21 zł

Łączna wartość zadania: 3 636 616,83 zł

Dofinansowanie: 3 325 000,00 zł

Wkład własny: 311 616,83 zł

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki osadowej oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego