Okres programowania 2021-2027


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec

Przejdź do artykułu

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec

Przejdź do artykułu

Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 110783L miejscowości Kosobudy

Przejdź do artykułu

Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno

Przejdź do artykułu

Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele

Przejdź do artykułu

Przeprowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy

Przejdź do artykułu

Budowa dróg gminnych nr 116626L (ul. Nadrzeczna), nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) i nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno

Przejdź do artykułu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy

Przejdź do artykułu

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego