Ilość wyświetleń: 177

Budowa dróg gminnych nr 116626L (ul. Nadrzeczna), nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) i nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
r

Gmina Zwierzyniec realizuje projekt pn.: „Budowa dróg gminnych nr 116626L (ul. Nadrzeczna), nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) i nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Inwestycja polegać będzie na budowie ciągu trzech dróg w Zwierzyńcu o łącznej długości 649 m, w tym: drogi gminnej nr 116626L (ul. Nadrzeczna) o długości 297 m i  szerokości 5 m, drogi gminnej nr 116649 (ul. Jóźwiakowskiego) o długości 218 m i szerokości 5 m oraz drogi gminnej nr 116650 (ul. Derlatki) o długości 134 m i szerokości 5 m. Drogi zostaną wykonane  z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Po prawej stronie przy drogach zlokalizowane zostaną chodniki o szerokości 2 m, wykonane z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm. Chodniki przecinać będą się z indywidualnymi zjazdami do posesji, które wykonane zostaną tak jak i jezdnie z kostki brukowej. Po lewej stronie dróg wykonane zostaną pobocza gruntowe ulepszone o szerokości 0,75 cm. Zakres zadania obejmuje również budowę kanału  technologicznego przy w/w drogach. Realizacja przedmiotowego zadania w znaczny sposób podniesie standard dróg,  przyczyni się do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych  oraz pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców.


Dofinansowanie:
781 050,00 zł
Wartość zadania:
1 562 100,00 zł
Termin realizacji:
czerwiec 2023 r. – październik 2023 r.

Zawarte umowy:
Umowa Nr 425 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 28.03.2023 r.

Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 14.06.2023 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego