Ilość wyświetleń: 377

Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
Herb i flaga Polski na srebrnym tle oraz napis Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Zwierzyniec zrealizowała projekt pn.: ”Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmował wykonanie remontu drogi gminnej nr 110796L o nawierzchni bitumicznej o długości 125 m i szerokości 4 m wraz z poboczami, która łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 2951L.
Przy wyremontowanej drodze swoją siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna, która wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z uwagi na powyższe jest ona najczęściej dysponowana do zdarzeń i akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie całej gminy.
Droga ta stanowi także dojazd do Leśnego Ośrodka Nasiennego, w skład którego wchodzi wyłuszczarnia nasion oraz Regionalny Bank Genów. Jest to ponadregionalna instytucja, jedna z niewielu w kraju, której historia sięga czasów Ordynacji Zamojskiej.
Remont drogi objętej wnioskiem przyczyni się do wzrostu potencjału społecznego, poprawi dostęp do usług publicznych, terenów inwestycyjnych co pozytywnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich oraz zapewni jednorodność sieci dróg gminnych.

Całkowity koszt zadania: 147 375,45 zł 
Dofinansowanie: 52 426,85 zł 
Wkład własny: 94 948,60 zł 
Termin realizacji: listopad 2023 r. – czerwiec 2024 r.

Zawarte umowy: 

Umowa Nr G/R/128/2023 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 11.10.2023 r. 
Aneks Nr 1 do umowy do w/w umowy z dnia 29.12.2023 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Zwierzyniec realizuje projekt pn.: ”Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej nr 110796L o nawierzchni bitumicznej o długości 125 m i szerokości 4 m wraz z poboczami, która łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 2951L.
Przy planowanej do realizacji drodze swoją siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna, która wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Z uwagi na powyższe jest ona najczęściej dysponowana do zdarzeń i akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie całej gminy.
Droga ta stanowi także dojazd do Leśnego Ośrodka Nasiennego, w skład którego wchodzi wyłuszczarnia nasion oraz Regionalny Bank Genów. Jest to ponadregionalna instytucja, jedna z niewielu w kraju, której historia sięga czasów Ordynacji Zamojskiej.
Remont drogi objętej wnioskiem przyczyni się do wzrostu potencjału społecznego, poprawi dostęp do usług publicznych, terenów inwestycyjnych co pozytywnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich oraz zapewni jednorodność sieci dróg gminnych.

Całkowity koszt zadania: 147 375,45 zł
Dofinansowanie: 52 426,85 zł
Wkład własny: 94 948,60 zł
Termin realizacji: listopad 2023 r. – czerwiec 2024 r.

Zawarte umowy:
Umowa Nr G/R/128/2023 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 11.10.2023 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego