Ilość wyświetleń: 397

Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
Herb i flaga Polski na srebrnym tle oraz napis Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Zwierzyniec zrealizowała projekt pn. „Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powyższe zadanie polegało na remoncie drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu, która z jednej strony łączy się bezpośrednio z drogą gminną nr 110777L (ul. Partyzantów), a z drugiej strony z drogą gminną nr 110798L (ul. Armii Krajowej).

Zakres robót budowlanych obejmował remont bitumicznej nawierzchni jezdni o długości 136,00 m i szerokości 7,00 m, remont nawierzchni przylegających do jezdni parkingów o pow. 198 m2 oraz remont chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 78,00 m.

Wyremontowana droga jest kluczową ze względu na usytuowanie przy niej wielu obiektów użyteczności publicznej, m.in.: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Przychodni Zdrowia, jak i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki wykonaniu remontu jezdni, parkingów oraz chodnika zwiększy się dostęp do usług publicznych. Remont drogi przyczyni się również do poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych, co pozytywnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich oraz zapewni jednorodność sieci dróg gminnych.

Całkowity koszt zadania: 358 729,50 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 289 416,76 zł

Dofinansowanie: 136 026,51 zł

Wkład własny: 222 702,99 zł

Termin realizacji: listopad 2023 r. - maj 2024 r.

Zawarte umowy:

Umowa Nr G/R/35/2023 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 21.09.2023 r

Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 29.12.2023 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gmina Zwierzyniec realizuje projekt pn. „Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powyższe zadanie polegać będzie na remoncie drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu, która z jednej strony łączy się bezpośrednio z drogą gminną nr 110777L (ul. Partyzantów), a z drugiej strony z drogą gminną nr 110798L (ul. Armii Krajowej).

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje remont bitumicznej nawierzchni jezdni o długości 136,00 m i szerokości 7,00 m, remont nawierzchni przylegających do jezdni parkingów o pow. 198 m2 oraz remont chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 78,00 m.

Droga objęta projektem jest kluczową ze względu na usytuowanie przy niej wielu obiektów użyteczności publicznej, m.in.: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Przychodni Zdrowia, jak i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki wykonaniu remontu jezdni, parkingów oraz chodnika zwiększy się dostęp do usług publicznych. Remont drogi przyczyni się również do poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych, co pozytywnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich oraz zapewni jednorodność sieci dróg gminnych.

Całkowity koszt zadania: 358 729,50 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 289 416,76 zł

Dofinansowanie: 136 026,51 zł

Wkład własny: 222 702,99 zł

Termin realizacji: listopad 2023r. - czerwiec 2024 r.

Zawarte umowy:

Umowa Nr G/R/35/2023 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 21.09.2023 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego