Ilość wyświetleń: 352

Przebudowa drogi gminnej nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno


Odsłuchaj

Powrót
tablica informacyjna zawierająca informacje z artykułu

W dniu 21.09.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała promesę wstępną Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/1447/PolskiLad na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno”.

Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno–bitumiczną, wykonaniu przylegającej do jezdni jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej oraz budowie chodnika z kostki brukowej. Planuje się wykonanie poboczy, zjazdów indywidualnych do działek oraz włączenie do drogi powiatowej Nr 3210L Szczebrzeszyn-Topólcza. W ramach zadania przy drodze gminnej nr 110776L będzie również wykonane nowe energooszczędnego oświetlenie uliczne. Podstawowe parametry charakteryzujące przedsięwzięcie:

 1. Kategoria drogi: droga gminna;

2. Klasa drogi: L;

3. Szerokość jezdni: 5,5 m;

4. Szerokość ścieżki rowerowej: 2,0 m;

 5. Szerokość chodnika: 2,0 m;

6. Oprawy oświetleniowe wyposażone w ledowe źródła światła montowane na słupach wysokości 7 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 110776L to kontynuacja zrealizowanych i realizowanych odcinków tej drogi. Wykonanie przebudowy opisywanego odcinka zakończy cały etap przebudowy drogi gminnej nr 110776L. Realizacja zadania ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców Bagna - gdzie funkcjonował PGR. Opisywana droga łączy tereny wiejskie z miastem, prowadzi do najbliższego ośrodka administracyjno – gospodarczego jakim jest Zwierzyniec. Drogą tą poruszają się także dzieci uczęszczające do pobliskich szkół, a w przyszłości do planowanego do utworzenia żłobka. Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie ruchu na drodze, w tym odseparowanie pieszych i rowerzystów poza teren jezdni, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podwyższenie parametrów drogi przełoży się na rozwój turystyki i przedsiębiorczości w miejscowości Bagno oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Termin realizacji robót budowlanych: 31.10.2024 r.

Wartość robót budowlanych: 2 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 2 450 000,00 zł

Wkład własny: 50 000,00 zł

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego