Ilość wyświetleń: 336

Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
tablica informacyjna zawierająca informacje z artykułu

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/4900/PolskiLad na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu”.

Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska wraz z bieżnią oraz budowę budynku szatniowo-sędziowskiego wraz z krytą trybuną, budowę oświetlenia terenu i ogrodzenia. Płyta główna boiska posiadać będzie nawierzchnię trawiastą, natomiast bieżnia wokół boiska nawierzchnię poliuretanową. Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, 2-kondygnacyjny, o konstrukcji murowanej. Budynek wraz z trybuną przykryty zostanie dwuspadowym dachem. Kompleks będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja istotnie wpłynie na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Zwierzyniec i przyczyni się tym samym do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz zwiększenia sukcesów sportowych lokalnych sportowców, w tym głównie młodzieży szkolnej. Stworzone zostaną profesjonalne warunki szkoleniowe zarówno dla sportowców zawodowych, jak i amatorów. Powyższe stanowić będzie doskonałą zachętę dla dzieci i młodzieży do doskonalenia umiejętności sportowych wdrażając ich do podejmowania aktywności ruchowej jako czynnika promującego zdrowie. Powstały w efekcie realizacji zadania nowoczesny, jedyny taki na terenie gminy Zwierzyniec obiekt sportowo-rekreacyjny umożliwi organizowanie wielu imprez sportowych na skalę nie tylko lokalną, ale także regionalną oraz ponadregionalną. Będzie on również miejscem organizacji konferencji, spotkań integracyjnych i rekreacyjnych.

Gmina posiada kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskanym pozwoleniem na wykonanie w/w robót budowlanych.

Termin realizacji zadania – 30.10.2026 r.

Wartość zadania – 8 000 000,00 zł

Dofinansowanie – 7 200 000,00 zł

Wkład własny – 800 000,00 zł


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego