STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC DO 2030 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC DO 2030 ROKU


Informacja

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć/projektów do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających uwagi, opinie i wnioski , a także uczestników procesu konsultacji społecznych podczas opracowania i uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

UCHWAŁA NR XXXVII/298/22 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Przejdź do artykułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZWIERZYŃCA

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego