STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC DO 2030 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC DO 2030 ROKU


Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku.

Przejdź do artykułu

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”

Przejdź do artykułu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych [15.03.2023 r.]

Przejdź do artykułu

Zaproszenie

na spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku w dniu 19.01.2023r.

Przejdź do artykułu

Projekt Strategii

Projekt Strategii rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku.

Przejdź do artykułu

Formularz do składania uwag do projektu Strategii

Formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Nr 5/23 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

Informacja

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć/projektów do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających uwagi, opinie i wnioski , a także uczestników procesu konsultacji społecznych podczas opracowania i uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

UCHWAŁA NR XXXVII/298/22 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Przejdź do artykułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZWIERZYŃCA

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku

Przejdź do artykułu

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego